Dokumenty

Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty z jakimi każdy Rodzic / prawny Opiekun powinien się zapoznać. Karta zgłoszeniowa i Upoważnienie do odbioru Dziecka muszą zostać wydrukowane i podpisane przez Rodziców / prawnych Opiekunów. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą telefonicznie lub mailowo, aktualne dane kontaktowe znajdziecie Państwo w tej zakładce.