Wyżywienie w Niebie

Na pełne dzienne wyżywienie składają się trzy posiłki:

śniadanie + obiad + podwieczorek

Przedszkole korzysta z usług firmy cateringowej, z aktualną odpłatnością 12 zł dziennie. Jeżeli Dziecko jest nieobecne w danym dniu, Rodzic jest zobowiązany powiadomić przedszkole do godziny 7:20 i wówczas zwolniony jest z opłaty. Rozliczenie wykorzystanych posiłków i zapłata za nie na koniec każdego miesiąca.